Brian Potiki

Ngā Kaituhi Whiti Tāne Māori — Māori male poets

Ngā Kaituhi Whiti Tāne Māori — Māori male poets

Ngā Kaituhi Whiti Tāne Māori — Māori male poets
Ngā Kaituhi Whiti Tāne Māori — Māori male poets

Kia ora ano ki taku hoa [‘Greetings’ again to all my friends.]

Ko tetahi atu he kōrero - mo ngā kaituhi whiti tāne Māori tēnei taima [Another commentary - about male Māori poets this time.]

Syndicate content